• Grupy

     • WRZESIEŃ 2019

       Jesteśmy w Maluchach już od ostatnich dni sierpnia. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na Dniach Otwartych i już się wspólnie bawiliśmy.

      Znamy swoje znaczki w szatni i w łazience. Potrafimy myć ręce i zęby, bo mieliśmy już spotkanie z panią pielęgniarką, która uczyła nas, jak to prawidłowo robić.

      Znamy już wszystkie panie i dzieci w przedszkolu, bo byliśmy uroczyście przywitani na uroczystości Powitania Jesieni i otrzymaliśmy medal i oznakę Przedszkolaka ze "Słoneczka".

      Zapoznaliśmy się z zasadami panującymi w grupie "Kodeks Dobrego Przedszkolaka" - będziemy otrzymywać same słoneczka - obiecujemy.

      Wyszliśmy po raz pierwszy na taras i rysowaliśmy kredą kolorowe rysunki oraz poznawaliśmy nasz ogród.

      Słuchamy opowiadań i uczymy się piosenek, które zaprezentujemy na naszym Pasowaniu na Przedszkolak.

      Chętnie się wspólnie bawimy i pomagamy sobie nawzajem. 

      Braliśmy udział w Audycji Muzycznej oraz oglądaliśmy przedstawienie teatralne, na których się wspaniale bawiliśmy.

      PAŹDZIERNIK 2019 

      Przez cały I tydzień października rozmawialiśmy o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Dzieci opowiadały na temat obrazka: "Bezpieczne przejście". Poznały zasadę działania sygnalizacji świetlnej. Bawiły się w trakcie opowieści ruchowej: "Światło czerwone, światło zielone". Słuchały wiersza W Fabera "Ruch uliczny" i wypowiadały się na jego temat.

      W II tygodniu oglądały teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza W. Ścisłowskiego "Jabłoń", rozpoznawały drzewa owocowe po owocach., nazywały je. W trakcie zabawy dydaktycznej liczyły i wskazywały ilość owoców - używając sformułowania "Tyle samo". Nauczyły się piosenki "Pociąg z owocami".

      W III tygodniu poznały słowo "Ekologia" poprzez oglądanie teatrzyku kukiełkowego "Co to jest ekologia?", na podstawie wiersza "Na straganie". Inscenizowały w zabawie treść piosenki pt. "Witaminowa piosenka".

      W IV tygodniu rozmawialiśmy o rodzinach dzieci. Dzieci opowiadały obrazek "Nasze rodziny". Podawały imiona swoich rodziców, rodzeństwa nawet próbowały opowiedzieć, gdzie rodzice pracują. Rysowały postać mamy, taty oraz siebie.

      Wzięły udział w uroczystości "Pasowanie na przedszkolaka", gdzie recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły przed swoimi rodzicami i dziadkami. 

       

      LISTOPAD 2019

      W I tygodniu listopada dzieci słuchały wiersza "Polskie symbole narodowe"; zapoznały się z flagą, godłem i hymnem polskim. Utrwalały podstawowe kolory w trakcie zabawy dydaktycznej. Malowały flagę Polski na dużym formacie papieru. Nauczyły się śpiewać I zwrotkę hymnu polskiego.

      W II tygodniu dzieci odwiedziły naszą kuchnię przedszkolną, gdzie zapoznały się z urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi przez nasze panie kucharki. W trakcie zabawy dydaktycznej "Duży i mały" doskonaliły umiejętności posługiwania się określeniami wielkości.

      W III tygodniu oglądały teatrzyk kukiełkowy "Ola i parasol", gdzie poszerzały swoją wiedzę o pogodzie. W zabawie matematycznej "Kolorowy deszcz" segregowały przedmioty według jednej cechy. Malowały dłońmi na dużych arkuszach farbami plakatowymi.  Nauczyły się piosenki "Pada deszcz".

      W IV tygodniu odbyła się rozmowa przy obrazku na temat dbania o zdrowie, myciu zębów oraz rąk. Nauczyły się piosenki "Kotek łapki myje". W trakcie Opowieści ruchowej pt. "Gimnastyczne zabawy" bawiły się woreczkami na sali gimnastycznej.

      Wzięły udział w uroczystości "Święta Niepodległości" przygotowanym przez dzieci i panie z grupy IV.

       GRUDZIEŃ 2019

      W I tygodniu grudnia dzieci słuchały opowiadania I.R.Salach "Moje zabawki". Wypowiadały się na temat swoich ulubionych zabawek. W trakcie zabawy dydaktycznej "Kolorowe kredki" ćwiczyły nazywanie i rozpoznawanie kolorów. Bawiły się przy piosence "Przedszkolak", naśladowały odgłosy wydawane przez poruszanie zabawkami. Kształtowały poczucie rytmu. W trakcie opowieści ruchowej "Spacer z Mikołajem" wykorzystały w zabawie obręcze. Ćwiczyły swoją orientację przestrzenną. Odbyło się spotkanie z Mikołajem gdzie wspólnie się bawiły z innymi dziećmi i otrzymały upominki.

      W II tygodniu dzieci słuchały wiersza I.Suchorzewskiej "Spacer maluchów" i nauczyły się fragmentu wiersza na pamięć. W trakcie zabawy dydaktycznej "Śniegowe gwiazdki" łączyły kropki - rysowały po śladach. Ćwiczyły liczenie do 3. W trakcie opowieści ruchowej "Lepimy bałwana" bawiły się piłeczkami. Odbyła się zabawa przy piosence "Skrzypi śnieg". Miały ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Wykonały pracę plastyczną "Bałwanek" - układały sylwety bałwanka z gotowych elementów i przyklejały na kartkę.

      W III tygodniu malowały białą farbą szyszki uzbierane w naszym ogrodzie przedszkolnym i wspólnie ubierały choinkę w sali. Wykonały "Łańcuch na choinkę" - sklejały kolorowe paski z kartonu i ozdabiały choinki.  W trakcie opowieści ruchowej "Taniec z choinką" bawiły się szarfami. Bawiły się przy piosence "Świąteczna choinka". Nauczyły się rozróżniać kontrasty dynamiczne - cicho, głośno. W trakcie zabawy dydaktycznej "Ubieramy choinkę" - utrwalały nazewnictwo kolorów i umiejętność określania wielkości - stosowały słowa: mały, duży.  • Kontakt

   • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy
   • przedszkole@pm16.swidnica.pl
   • (74) 852-60-70
   • ul.Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
 • Biuletyn informacji publicznej