• Przedszkole

     • PRZEDSZKOLE

      Przedszkole jest czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 5.45– 16.45
      Nabór do przedszkola odbywa się na przełomie marca i kwietnia.

      W przedszkolu funkcjonuje sześć grup:

      • cztery grupy integracyjne - po dwadzieścioro dzieci (w tym pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
      • dwie grupy - po czworo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

      W grupach integracyjnych pracują jednocześnie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny pełniący funkcję nauczyciela wspierającego.

      W grupach dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują specjaliści pedagogiki specjalnej.

      Pedagog specjalny prowadzi codziennie indywidualne zajęcia rewalidacyjne, których celem jest:

      • wyrównanie dysharmonii rozwojowych,
      • korygowanie zaburzonych funkcji,
      • przyswajanie podstaw i treści programowych.

       

      KADRA PEDAGOGICZNA

      • Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
      • Zatrudniamy psychologa, logopedę, rehabilitanta, tyflopedagoga, neurologopedów oraz ośmiu pedagogów specjalnych. Opieką psychologiczną i logopedyczną objęte są dzieci
       z wszystkich grup.
      • Nasze nauczycielki indywidualnie pracują z każdym dzieckiem stwarzając optymalne warunki rozwoju.
      • Mamy dobry kontakt z rodzicami naszych wychowanków.
      • Nasze nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

       

      ORGANIZACJA PRACY

      W przedszkolu realizujemy podstawę programową MEN oraz pracujemy w oparciu o stworzony
      przez nas program autorski pt. „Pełna integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami”.

      Naszym priorytetem jest: Traktowanie niepełnosprawności jako jednej z cech osobowości.

      Przedszkole nasze daje szansę szczęśliwego dzieciństwa nie tylko dzieciom
      niepełnosprawnym, ale uczy wszystkich ludzi z nimi związanych:

      • tolerancji,
      • empatii,
      • szacunku,
      • pozytywnych wzorców zachowań.

      Przedszkole ma wypracowany:

      • program adaptacyjny ułatwiający małym dzieciom pokonanie lęku przed rozstaniem
       z rodzicami i aklimatyzację w przedszkolu,
      • program pracy z dzieckiem zdolnym, którego celem jest stymulowanie
       rozwoju psychoruchowego poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień.
      W pracy wykorzystujemy różnorodne metody, dostępne na gruncie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki specjalnej. Miedzy innymi:
      • metoda Rudolfa Labana
      • metoda Hany Tymichovej
      • metoda Weroniki Sherborne
      • elementy metody M. Montesorii
      • elementy metody I. Majchrzak
      • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
      • pedagogika zabawy
      • metoda Dobrego Startu

      Metody i formy pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami:

      • spotkania ze specjalistami,
      • organizowanie wspólnych uroczystości,
      • zajęcia otwarte dla rodziców,
      • wspólna organizacja festynów integracyjnych.
  • Kontakt

   • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy
   • przedszkole@pm16.swidnica.pl
   • (74) 852-60-70
   • ul.Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
 • Biuletyn informacji publicznej