• Wiadomości dla rodziców

    •  

     UWAGA RODZICE

     Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zbierane do
     15 dnia każdego miesiąca.


      

     Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w
     Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
     w każdy wtorek przez:
     Prezydenta Miasta w godzinach od 9.00 do 12.00,
     Zastępców Prezydenta Miasta w godzinach od 12.00 do 16.00.
     W przypadku, gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dzień poprzedni, tj. poniedziałek.

     Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
     skargi i wnioski przyjmowane są przez Referat Organizacji i Kadr.

  • Kontakt

   • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy
   • przedszkole@pm16.swidnica.pl
   • (74) 852-60-70
   • ul.Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
 • Biuletyn informacji publicznej