• Wiadomości dla rodziców

    •  

     30.08.2021

     Szanowni Rodzice

     Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Mimo, że nasze przedszkole pracuje w okresie wakacji to jednak chcielibyśmy, by 1 wrzesień był dla Państwa dzieci wyjątkowym dniem. Uczęszczać będą do starszych grup, ze swoimi kolegami i nauczycielami. Szczególną troską otoczymy dzieci, które do przedszkola przyjdą po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że będzie to lepszy rok niż poprzedni, w którym borykaliśmy się z wieloma problemami, szczególnie kadrowymi. Dzisiaj gotowi i z kompletną kadrą czekamy na Państwa dzieci.

     Zasady funkcjonowania przedszkola, szczególnie w odniesieniu do przyprowadzania i odbierania dzieci, przedstawiają się następująco:

     1. Dzieci przyprowadzane do przedszkola, rozbierają się i doprowadzane są do drzwi swojej sali przez rodzica/opiekuna. Bardzo prosimy, aby dziecku towarzyszyła jedna osoba, aby pobyt w przedszkolu ograniczyć do minimum oraz aby na terenie przedszkola przebywać w  maseczce z zakrytymi ustami i nosem. W sposób analogiczny będzie odbywać się odbieranie dzieci.
     2. W dalszym ciągu będziemy korzystać z form komunikacji wypracowanych przez poszczególne grupy w kończącym się roku szkolnym.
     3. Uczulamy, aby do przedszkola przyprowadzać dzieci zdrowe, bez kataru, gorączki i uporczywego kaszlu.
     4. Dzieci korzystać będą ze wszystkich pomieszczeń przedszkola, w których będziemy dbać o codzienne dezynfekowanie powierzchni płaskich, poręczy, klamek, itp.
     5. Sale zabaw i inne pomieszczenia będą systematycznie wietrzone, a po zakończonych zajęciach dezynfekowane lampą UV-C

     Zdecydowaliśmy się na tego rodzaju zmiany, gdyż nie możemy w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu nowych dzieci delegować pracowników do szatni. Ponadto jesteśmy zaszczepieni w ponad 80% i mamy nadzieję, że uchroni nas to przed zakażeniami takimi jakie miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym.

     Życzę wszystkim pomyślnego nowego roku szkolnego 2021/2022.

      

     Dyrektor przedszkola

     Małgorzata Anklewicz

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Drodzy Rodzice,

     w tym roku, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Rodziców, proponujemy Państwu indywidualne zawieranie dobrowolnego ubezpieczenia NNW Waszych dzieci.

     Podejmując tą decyzję kierowaliśmy się przesłanką, że każdy z Państwa może wybrać sobie dowolny wariant ubezpieczenia.

     Po przeanalizowaniu dostarczonych nam ofert rekomendujemy ofertę firmy Generali,

     a osobą do kontaktu jest p. Marcin Bitniok.

      

     Umowę dla konkretnego dziecka można zawrzeć korzystając

     z linku https://polisaovb.pl/#354435

      

     lub kontaktując się z Panem Marcinem pod numerem tel. 502 844 993.

      

     Ponadto Pan Marcin Bitniok będzie do Państwa dyspozycji osobiście

     we wtorek od godz. 13.00-15.30.

      

     Przypominam Państwu, że obecna umowa ubezpieczeniowa kończy się z dniem 31.08.2021. Umowa NNW jest dobrowolna, niemniej jednak nalegamy, aby każde dziecko było objęte ubezpieczeniem – tym, które proponujemy, lub jakimkolwiek innym.

      

      

      

     Dyrektor przedszkola

     Małgorzata Anklewicz


     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     UWAGA RODZICE

     Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zbierane do
     15 dnia każdego miesiąca.


      

     Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w
     Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
     w każdy wtorek przez:
     Prezydenta Miasta w godzinach od 9.00 do 12.00,
     Zastępców Prezydenta Miasta w godzinach od 12.00 do 16.00.
     W przypadku, gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dzień poprzedni, tj. poniedziałek.

     Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
     skargi i wnioski przyjmowane są przez Referat Organizacji i Kadr.

  • Kontakt

   • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy
   • przedszkole@pm16.swidnica.pl
   • (74) 852-60-70
   • ul.Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
 • Biuletyn informacji publicznej